----

ПРЕГЛЕД


Този уебсайт се управлява от ...... В целия сайт термините „ние“, „нас“ и „наш“ се отнасят за ...............предлага този сайт, включително целия информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребителя, при условие че приемете всички правила, условия, политики и забележки, посочени тук.

Посещавайки нашия сайт и/или закупувайки следното нещо от нас, вие се включвате в нашата „Услуга“ и се съгласявате датата, на която сте свързани с правилата и условията („Условия за ползване“, „Условия“), включително тези допълнителни условия и правилата, посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Тези Условия за ползване се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/или сътрудници на съдържанието. Моля, разгледайте внимателно тези Условия за ползване, преди да влезете или използвайте този сайт. С достъп до или създаване на което и да е част от сайта вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички правила и условия на това споразумение, тогава нямате право на достъп до сайта или да използвате това и да имате каквито и да е Услуги. Ако тези Условия за ползване се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези Условия за ползване.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са предмет на Условията за ползване. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия за всяко време на тази страница. Запазваме си правото да публикуваме, променяме или заменяме което и да е част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Вашето задължение е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото използване или достъп до уебсайта следва публикуване на каквото и да било промени означава приемане на тези промени. Нашият магазин е хостван на Shopify Inc. Те не предоставят платформа за онлайн електронна търговия, която не позволява да продавате нашите продукти и услуги.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Като се съгласявате с настоящите Условия за ползване, вие декларирате, че сте най-малкото на пълнолетие във вашия щат или провинция на пребиваване, или че сте на пълнолетие във вашия щат или провинция на пребиваване и сте дали съгласието си да позволите на някой от непълнолетните ви зависят от лицата да използват този сайт.

Нямате право да използвате нашите продукти за каквото и да сте незаконни или неоторизирани цели, нито можете, като използвате Услугата, да нарушите законите във вашата юрисдикция (включително, но не само, законите за авторското право).

Не трябва да предавате никакви червеи или вируси или каквото и да е код с разрушителен характер.

Нарушението или нарушаването на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на вашите Услуги.

РАЗДЕЛ 2 – ОБЩИ УСЛОВИЯ

Запазваме си правото да откажем обслужването на всеки по каквото и да е причина и по всяко време.

Вие разбирате, че вашето съдържание (без информация за кредитна карта) може да бъде прехвърлено некриптирано и включва (а) предавания през различни мрежи; и (б) промени за съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги е криптирана по време на прехвърляне през мрежи.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате което и да е част от Услугата, чрез Услугата или достъп до Услугата или всеки контакт на сайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас.

Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или засягат по друг начин тези Условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И НАВОРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, информирана за този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалът на този сайт знае само за обща информация и не трябва да се разчита или използва като единствената основа за вземане на решения без справка с първични, по-точни, по-пълни или по-съвременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е вашият собствен риск.

Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация по необходимост не е актуална и се предоставя само за справка. Ние запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт за всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквото и да е информацията на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е вашето задължение да наблюдавате промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - МОДИФИКАЦИИ В УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.

Ние си запазваме правото за всяко време да модифицираме или прекратим Услугата (или част или съдържание от нея) без предизвестие за всяко време.

Ние не носим отговорност пред вас или трета страна за каквото и да е модификация, промяна на цените, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез сайта. Тези продукти или Услугите могат да имат ограничени количества и да подлежат на връщане или замяна само според нашата Политика за връщане. За да видите нашата политика за връщане, моля, посетете

Положихме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се показват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на монитора на вашия компютър, който и да е цветът, ще бъде точен. Ние си запазваме правото, но не сме задължени да ограничаваме продажбите на нашите продукти или услуги до всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничаваме количествата на продуктите или услугите, които предлагаме. Всички описания на продуктите или цените на продуктите подлежат на промяна за всяко време без предизвестие, по наше лично наблюдение. Ние си запазваме правото да затваряме всеки продукт за всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна, където е забранена.

Не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или други материали, закупени или получени от вас, ще отговаря на вашите очаквания или ако всякакви грешки в услугата ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 6 – ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ФАКТУРВАНЕ И СМЕТКА

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Можем по свое усмотрение да ограничим или анулираме количествата, закупени на човек, на домакинство или по поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под този клиентски акаунт, тази кредитна карта и/или поръчки, които се използват за фактуриране и/или доставка. В случай, че направим промяна или анулираме поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейла и/или адреса за фактуриране/телефонен номер, информирани за времето на направата на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които според нашата преценка изглеждат произведени от дилъри, дистрибутори или дистрибутори. Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и акаунт за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате незабавно, за да актуализирате своя акаунт и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти и дати на изтичане, така че да можем да завършим вашите транзакции и да се свържем с вас, ако е необходимо.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата Политика за връщане.

РАЗДЕЛ 7 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Може да ви предостави достъп до инструменти на трети страни, върху които ги наблюдавате, нито имате контрол или информация.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че предоставяме достъп до такива инструменти „както е“ и „както е всъщност“ без никакви гаранции, представителства или условия от каквото и да е вид и без никакво одобрение. Ние не носим никаква отговорност, произтичаща от или свързване с използването на незадължителни инструменти на трети страни.

Всички използвани от вашата страна на незадължителните инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на вашия собствен риск и наблюдение и трябва да сте сигурни, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят отплащане на доставчици на трети страни.

Възможно е също така в бъдеще да предлагаме нови услуги и/или функции чрез уебсайт (изключително пускане на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и/или услуги също са предмет на настоящите Условия за ползване.

РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата услуга, могат да се използват от трети страни.

Връзките на третите страници на този сайт могат да ви насочат към сайтове на третите страници, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и не носим никаква отговорност или отговорност за материали или сайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.

Ние не носим отговорност за каквото и да сме вредни или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, направени във връзка със сайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се включите в каквото и да е транзакция. Жалби, претенции, притеснения или въпроси относно продуктите на трети страни трябва да бъдат посочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 – ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОМЕНТАРИ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Ако по нашето търсене изпратете определени конкретни заявки (например записи за конкурси) или без да потърсите от нас, изпратете творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (наричани заедно „коментари“ “), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по друг начин във всякаква среда всички коментари, които не препратите. Ние сме и няма да бъдем задължени (1) да поддържаме поверителни коментари; (2) да плати обезщетение за всякакви коментари; или (3) за да отговорите на всякакви коментари. Можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което определя по наше собствено усмотрение да бъде незаконно, незаконно, заплашително, клеветническо, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо или нарушава интелектуалната собственост на която и да е страна или тези условия за ползване. Вие се съгласявате, че вашите коментари не нарушават никакви права на трети страни, включително авторско право, търговска марка, достоверност, личност или други лични права или права върху собствеността. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или по друг начин незаконен, обиден или нецензурен материал, или да съдържат компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който би могъл по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или който и да е свържете място. Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой друг освен себе си или по друг начин да заблуждавате нас или трети страни по отношение на произхода на всякакви коментари. Вие носите цялата отговорност за всички коментари, които са правите и тяхната точност. Ние не поемаме никаква отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или трета страна.

РАЗДЕЛ 10 – ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Изпращането на лична информация чрез магазина се урежда от нашата Политика за бедност. За да видите нашата Политика за поверителност, моля, вижте !!!

РАЗДЕЛ 11 – ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСТИ

всяко на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанието на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продуктите, времето за транспортиране и наличността. Запазваме ви правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако информацията в Услугата или на уебсайта е неточна за всяко време без предварително известие (включително след като сте изпратили поръчката си) .

Ние не изискваме да актуализираме, променяме или поясняваме информация в Услугата или на който и да публикуваме уебсайт, включително, без ограничение, информация за тази информация, освен ако не се изисква от закона. Никаква посочена информация за актуализиране или опресняване, приложена в Услугата или на който и да се използва уебсайтът, не трябва да се приема като насочваща, че цялата информация в Услугата или на който и да се използва уебсайтът е променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

В допълнение към другите забрани, както е посочено в Общите условия, вие е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (a) за всякакви незаконни цели; (b) за привличане на други да извършват или участват в незаконни действия; в) за нарушаване на международни, федерални, провинциални или щатски разпоредби, правила, закони или местни наредби; (d) за нарушаване или нарушаване на нашите права на интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; д) за тормоз, злоупотреба, обида, нараняване, клевета, клевета, пренебрежение, сплашване или дискриминация въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или произход; (е) за предоставяне на невярна или подвеждаща информация; (g) за качване или предаване на вируси или всякакъв друг вид злонамерен код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще засегне функционалността или работата на Услугата или на всеки уебсайт, други сайтове или Интернет; з) за събиране или проследяване на лична информация на други лица; (i) за спам, фиш, фармация, претекст, паяк, обхождане или скрийп; (j) за всякакви неприлични или неморални цели; или (к) за име или заобикаляне на функциите за сигурност на Услугата или уеб сайт, други сайтове или Интернет. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или който и да е в сайта за нарушаване на някое от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, заявяваме или гарантираме, че комбинацията от нашата услуга от вашата страна ще бъде непрекъснато, временно, сигурно или без грешки.

Не можем да гарантираме, че резултатите, които са били получени от услугата, ще бъдат точни или надеждни.

Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата за всяко време, без да ви уведомяваме. Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността да използвате услугата е на вашия собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, доставени до вас чрез услугата, се предоставят (както е изрично посочено от нас) „както е“ и „както е всъщност“ за вашето използване, без никакви представителства, гаранции или условия от каквото и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, дълготрайност, право на собственост и ненарушение. В някакъв случай BioLife, нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодателите не носят отговорност за каквото и да има наранявания, загуби, претенции или всякакви пречки, непреки, инцидентни, наказателни, или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничение, пропуснати печалби, пропуснати приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или всякакви подобни щети, независимо дали са основани на договор, правонарушение (изключително небрежност), строга отговорност или друга строга отговорност или по друг начин, произтичащи от използването на която и да е услуга или продукти, закупени с помощта на услугата, или за всеки друг иск, съобщават по някакъв начин с помощта на услугата или продукт от вашата страна, включително, но не само, всякакви грешки или пропуски в каквото и да е съдържанието, или всякакви загуби или щети от всекикъв вид, възникнали в резултат на услугата на услугата или каквото и да е съдържание (или продукт), публикувано, предварително или по друг начин направено достъпно чрез услугата, дори ако са уведомени за такава възможност. Тъй като някои щати или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последните или случайни щети, в такива щати или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона.

РАЗДЕЛ 14 – ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите BioLife и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, служители и служители, освободени от всякакви искове или искания, включително разумни адвокатски хонорари, създадени от третата страна поради или произтичащи от нарушение от вашата страна на настоящите Условия за ползване или документи, които те включват чрез препратка, или нарушение от вашата страна на закона или права на третата страна.

РАЗДЕЛ 15 – ДЕЛИМОСТ

В случай, че коя и да е разпоредба от настоящите Условия за ползване се определя като незаконна, нищожна или неприложима, такава разпоредба ще бъде изпълнима в най-пълната степен, разрешена от приложимото право, а неприложимата част ще се счита за отделена от настоящите Условия на Връчване, такова определяне няма да попълни валидността и пълнотата на други останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 – ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и задълженията на страните, възникнали преди датата на прекратяването, остават в сила и след прекратяването на това споразумение за всички цели.

Тези Условия за ползване са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите тези Условия за ползване във всяко време, като не сте уведомили, че вече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато спрете да използвате нашия сайт. Ако по нашата собствена преценка не успеете или подозираме, че не сте успели да спазите някое условие или разпоредба на настоящите Условия за ползване, ние също можем да прекратим това споразумение за всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително дата на прекратяване; и/или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или част от тях).

РАЗДЕЛ 17 – ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът ни да упражнявам или налагам което и да е право или разпоредба на тези Условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Тези Условия за ползване и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, създават цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и управляват използването на Услугата от вашата страна, вместо всички предишни или текущи споразумения, съобщения и предложения , устно или писмено, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Условията за ползване). Всички неясноти в тълкуването на настоящите Условия за ползване няма да се тълкуват срещу изготвящата страна.

РАЗДЕЛ 18 – ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Условия за ползване и всички отделни споразумения, чрез които предоставяме Услуги, се управляват и тълкуват в съответствие със законите на България.

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА УСЛУГА

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия за всяко време на тази страница.

Ние запазваме правото си, след вашето разглеждане, да актуализираме, променим или променим кое и да сме част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и промени в нашия сайт. Вашето задължение е да проверявате периодично нашия сайт за промени. Продължаващото използване или достъп до нашия сайт или услугата следва да бъде публикувано на това, което и да се промени в тези Условия за ползване означава приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 20 – ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Въпроси относно Общите условия трябва да ни изпратите на

Нашата информация за контакт е публикувана по-долу: BioLife


Политика за поверителност

Правила за поверителност

Тази Политика за поверителност описва как вашата лична информация се събира, използва и споделя, когато посещавате или правите покупка от https://biolife-bg.com/ („Сайтът“).

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Когато посещавате сайта, ние автоматично събираме избраната информация за вашето устройство, включително информация за вашия уеб браузър, IP адрес, часова зона и някои от бисквитките, които са инсталирани на вашето устройство. Освен това, докато сърфирате в сайта, ние събираме информация за отделните уеб страници или продукти, които разглеждате, кои сайтове или думи за търсене сте насочили към сайта и информация за това като взаимодействате със сайта. Ние наричаме тази автоматично събрана информация „Информация за устройството“.

Ние събираме информация за устройството, като използваме следните технологии:

- „Бисквитките“ са файлове с данни, които се поставят на вашето устройство или компютър и често включват анонимен уникален идентификатор. За повече информация относно бисквитките и как да деактивирате бисквитките, посетете http://www.allaboutcookies.org. - „Регистрационните файлове“ проследяват действията, извършват се на сайта и събират данни, включително вашия IP адрес, тип браузър, доставчик на интернет услуги, препращащи/изходни страници и щампи за данни/час. - „Уеб маяци“, „тагове“ и „пиксели“ в електронни файлове, използвани за запис на информация за това, когато коментирате сайта.

Освен това, когато правите или се опитате да направите покупка през сайта, ние събираме избрана информация от вас, включително вашето име, адрес за фактуриране, адрес за доставка, информация за покупка (включително номера на кредитни карти), имейл адрес и телефонен номер . Наричаме тази информация „Информация за поръчката“.

Когато говорим за „Лична информация“ в тази Политика за поверителност, говорим както за информация за устройството, така и за информация за поръчка.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?

Ние използваме информацията за поръчката, която събираме, като цяло, за да изпълним всякакви поръчки, направени през сайта (включително обработка на вашата информация за плащане, качване на доставка и предоставяне на фактури и/или потвърждения на поръчки). Освен това използваме тази информация за поръчка, за да: Общуване с вас; Проверка на нашите поръчки за потенциален риск или измама; и Когато сте в съответствие с предпочитанията, които сте споделили с нас, вие предоставяте информация или реклама, отговаряте на нашите продукти или услуги.

Ние използваме информацията за системата, която събираме, за да не помогнем да проверим за потенциални рискове и измами (по-специално вашия IP адрес) и по-общо, за да подобрим и оптимизираме нашия сайт (например чрез създаване на анализи за това като нашите клиенти сърфират и взаимодействат със сайта и за оценка на успеха на нашите маркетингови и рекламни кампании).

СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Ние споделяме вашата лична информация с трети страни, за да не помогнете да използвате вашата лична информация, както е описано по-горе. Например, ние използваме Shopify, за да захранваме нашия онлайн магазин – можете да продавате повече за това, като Shopify използва вашата лична информация тук: https://www.shopify.com/legal/privacy. Също така използваме Google Analytics, за да не помогнем да разберем как нашите клиенти използват сайта - можете да опитате повече за това как Google използва вашата лична информация тук: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ . Можете също да се откажете от Google Analytics тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

И накрая, можете също така да споделите вашата лична информация, за да запазите приложимите закони и разпоредби, за да отговорите на призовка, заповед за обиск или друго законно търсене за информация, която получавате, или за да защитим по друг начин нашите права.

ПОВЕДЕНЧЕСКА РЕКЛАМА Както е описано по-горе, ние използваме вашата лична информация, за да ви предоставим посочените реклами или маркетингови комуникации, които смятаме, че могат да представляват интерес за вас. За повече информация относно това как работи насочената реклама, можете да посетите образователната страница на Инициативата за мрежова реклама („NAI“) на адрес http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work .

Можете да се откажете от насочената реклама чрез: FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Освен това можете да покажете някои от тези услуги, като посетите портала за отказ на Digital Advertising Alliance на: http://optout.aboutads.info/.

НЕ СЛЕДИ Моля, обърнете внимание, че ние не променяме практиките за събиране на данни и използване на нашия сайт, когато видите сигнал „Не върви“ от вашия браузър.

ВАШИТЕ ПРАВА Ако сте жител на Европа, имате право за достъп до личната информация, която съхраняваме за вас и да потърсите вашата лична информация, за да бъде коригирана, актуализирана или изтрита. Ако искате да упражнявате това право, моля свържете се с нас чрез информация за контакт по-долу. Освен това, ако сте жител на Европа, отбелязваме, че обработваме вашата информация, за да изпълним договори, които можем да имаме с вас (например, ако направите поръчка през сайт), или по друг начин, за да преследвате нашите законни бизнес интереси, изстреляни по-горе. Освен това, имайте предвид, че вашата информация ще бъде прехвърлена извън Европа, включително в Канада и Съединените щати.

ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИ Когато правите поръчка през сайта, ние ще поддържаме информацията за вашата поръчка за нашите записи, освен ако и докато не търсите от нас, за да изтрием тази информация.

ПРОМЕНИ Можем да актуализираме тази политика за поверителността от време на време, за да отразим, например, промени в нашите практики или по други оперативни, правни или регулаторни причини. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС За повече информация относно нашите практики за бедност, ако имате въпроси или ако искате да подадете оплакване, моля, свържете се с нас по имейл или по пощата, като използвате данните, посочени по-долу: